welkom bij groenewegen & Van der burg

Groenewegen & Van der Burg (GB) is gespecialiseerd in lokale belastingen en de Wet WOZ en werkt hoofdzakelijk voor lokale overheden. GB biedt Mensen, Kennis en Ervaring en werkt vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid bij haar opdrachtgevers.

Of het nu om advies of onderzoek gaat, interimmanagement of trainingen en opleidingen, steeds wordt u persoonlijk door GB benaderd. Door goed te luisteren en mee te denken, kan voor u de beste werkwijze worden gekozen.


MR. DR. G. GROENEWEGEN EN MR. M.P. VAN DER BURG

diensten

advisering

De continuïteit van het belasting- en woz-proces staat voorop. De dagelijkse gang van zaken ....

opleidingen

Het werkgebied van de lokale belastingen is dermate complex, waardoor ...

detachering

Uw organisatie heeft te maken met pieken en dalen ....