diensten groenewegen & Van der burg

detachering & Interim managemenet

Elke organisatie heeft te maken met pieken en dalen in de vraag naar arbeid. De toekenning van het aantal medewerkers aan de afdeling is hierop veelal niet berekend. Ook is er soms behoefte aan extra menskracht om veranderingen door te voeren. Via detachering of interimmanagement kan GB deze problemen voor u oplossen. Zo kan een interimmanager wordt ingezet om veranderingen door te voeren en de slagkracht van de afdeling te vergroten. Taken zijn onder meer het in kaart brengen van afdelingstaken en werkprocessen, de integrale analyse van de primaire processen en advies over oplossingsrichtingen. GB kan voorzien in tijdelijke ondersteuning of in daadkrachtige begeleiding van deze veranderingsprocessen.
Samen met u bekijkt GB op welke wijze de vereiste voortgang van processen kan worden gewaarborgd. Regelmatige, gezamenlijke evaluatie van de inzet van GB-ers is vanzelfsprekend. Onze medewerkers zijn zonder uitzondering ervaren, praktijkgericht, daadkrachtig en goed opgeleid.